Квадра 04 - архитектурно бюро
q_100003.jpg

Специализиран комплекс на KFOR в Косово

Описание

Градоустройствено проучване за изграждане на специализиран комплекс на KFOR в Косово.
Инженерна разработка със система от торкретиран надуваем купул.

Проектант

арх. Здравко Здравков

Статус

идеен проект
 
 
 
NEOgraffiti дизайн.