Квадра 04 - архитектурно бюро
q_100003.jpg

Две еднофамилни жилищни сгради2011

Описание



Две еднофамилни жилищни сгради със сгради на допълващото застрояване


Предвид високите изисквания на възложителите за намаляване разходите за климатизиране на сградите още със започването на инвестиционното проектиране е избрано изпълнението на външните ограждащи зидове от 25 см решетъчни тухли „Винебергер”-„Поротерм” и Интегрирана топлоизолационна система на Баумит. По този начин се комбинарат естествени строителни мателиали с перфектната топлоизолация.

След направените топлотехнически изчисления и внимателен анализ на възможните топлинни мостове е избрано изпълнението на фасадна топлоизолация с дебелена 10 см. тип-Open клима фасада.

Изборът на система е наложен от изискванията на възложителите за дишаща фасада с оглед оптимизиране климатизирането на помещенията.

За цоклите е избрана топлоизолация 5 см. XPS-R с уплътнителна лента в областта на фугата.

Покривната топлоизолация е от 15 см. XPS положен върху пароизолационна мембрана по повърхността на покривната плоча.

Под неотопляемите помещения е положена топлоизолация от 10 см. XPS по детайл.

Цветовете с които са оцветени сградите са определени от проектанта, като е търсен контрастта на два нюанса на сивия цвят с облицовките от дърво-цвят „венге” и естествената каменната облицовка. Изборът на цветовете е направен съвместно с инвеститорите след изготвяне на мостри за конкретните фасади с оглед постигане безпогрешно цветово решение.

Във фасадите е използвана К2 структурна мазилка тип-Нанопор топ; изборът е продиктуван от високите изисквания за активно дишащо крайно покритие и трайност на цветовете, предвид спесифичното разполагане на сградите в имотите.

Специфичен детайл е облицовката от камък която е положена по система на Баумит за тегло на конструкцията до 60 кг с горещо поцинкована мрежа и универсални дюбели.

При всички външни ъгли са използвани завършващи водооткапващи профили.

Дограмата на сградата е от PVC профил с трислоен стъклопакет, като следва да се отбележи, че са взети мерки за слънцезащита на помещенията, като над прозорците на западната фасада са монтирани слънцезащитни щори, които се „крият“ в топлоизолациония пакет съгласно архитектурен детайл.

При монтажа на дограмата са използвани монтажни профили за обработка на фугата между дограмата и стената.

Проектант

арх. Здравко Здравков

Инвеститор

Частни клиенти

Статус

Реализирани
 
 
 
NEOgraffiti дизайн.