Квадра 04 - архитектурно бюро
q_100003.jpg

Еднофамилна жилищна сграда2012

Описание

Проект за еднофамилна жилищна сграда

Предвид високите изисквания на възложителя за намаляване разходите за климатизиране на сградата още със започването на инвестиционното проектиране е избрано изпълнението на външните ограждащи зидове от 25 см решетъчни тухли „Винебергер”-„Поротерм” и Интегрирана топлоизолационна система на Баумит. По този начин се комбинарат естествени строителни мателиали с перфектната топлоизолация.
След направените топлотехнически изчисления и внимателен анализ на възможните топлинни мостове е избрано изпълнението на фасадна топлоизолация с дебелена 10 см. тип-Open клима фасада.
Изборът на система е наложен от изискванията на възложителя за дишаща фасада с оглед оптимизиране климатизирането на помещенията.
За цоклите е избрана топлоизолация 5 см. XPS-R с уплътнителна лента в областта на фугата.
Покривната топлоизолация е от 15 см. XPS положен върху пароизолационна мембрана между дървените ребра на покрива.
Под неотопляемите помещения е положена топлоизолация от 10 см. XPS по детайл.
Цветовете с които са оцветени сградите са определени от проектанта, като е търсен контрастта на мазилките с естествения цвят на варовика. При избора на цветовете е отчетено желанието на инвеститора за „средиземноморско” излъчване на сградата.
Изборът на цветовете е направен съвместно с инвеститорите след изготвяне на мостри за конкретните фасади с оглед постигане безпогрешно цветово решение. За втория етаж е използвана боя Art line Lazur.
Във фасадите е използвана К1,5 и К3 структурна мазилка тип-Нанопор топ;  по този начин се засилва констрастта между различно оцветените повърхности. Изборът на крайно покритие е продиктуван от високите изисквания за активно дишащо крайно покритие и трайност на цветовете, предвид спесифичното разполагане на сградата в имота.
Специфичен детайл е облицовката от камък която е положена по система на Баумит за тегло на конструкцията до 40 кг с два слоя стъклотекстилна мрежа и дюбели STR U.
При всички външни ъгли са използвани завършващи водооткапващи профили.
Дограмата на сградата е от трислоен дървен профил с трислоен стъклопакет, като при всички прозорци е ползван Баумит профил-стандарт.
При монтажа на дограмата са използвани монтажни профили за обработка на фугата между дограмата и стената.

Проектант

арх. Здравко Здравков

Инвеститор

Частни клиенти

Статус

Реализирани
 
 
 
NEOgraffiti дизайн.